Serveis

Instal·lador Autoritzat de la Ferca
Agremiat núm. 11110277

Instal·lador autoritzat d'electricitat (cat. especialista), aigua,
gas (IG-B), instal·lacions tèrmiques en els edificis.

Carnets oficials per realitzar butlletins i certificacions.

Alta de suministres (electricitat, aigua, gas)

Augments de potència elèctrica i canvis de nom.

Correcció de defectes de gas.

Canvi d’aforaments a comptadors d’aigua individuals i comunitaris.

Tractament d'aigua (descalsificadors i osmosi).

Calefacció (radiadors, terra radiant i elèctrica).

Instal·lacions d'aire acondicionat (split, cassette i conductes).

Energia solar tèrmica.

Calderes de gasoil